Ideals per a gimnasos, botigues, escenaris, guarderies. Fàcil de muntar i desmuntar.

– 33,33 cm x 33,33 cm x 1 cm

– 9 Kg / m2- 1 m2 = 9 llosetes

– Sense substàncies adhesivas- Termoplàstic Poli clorur de vinil. Lubricants i pigments.

– Resina 9002-86-2. 1a producció. RECICLABLE

– No conté productes classificats com a tòxics i / o perillosos

– No presenta perill per a l’home i el medi ambient. Biològicament inert. No perillós. No conté Làtex.

– M3 segons UNE 23.727.90- En cas d’incendi està considerat com auto-extintor.

– No propaga la flama.

– Permesos tots els mitjans d’extinció.

– No hi ha incompatibilitats.

– Resguardar de la calor i flames vives.

– No escalfar per sobre de 120 ºC (Descomposició)

– Permet embalatge amb tots els materials.

– No és conductor de l’electricidad.- amortiguant d’impactes. 17,5 MPa.

– 0,015% per ºC = 0,05 mm per ºC (D = 0,00015) – 12 mg pèrdua pes segons proves Abrasímetre Taber

– (1 Kg, 1000 cicles, tela CS17) – Comparació de pèrdues de pes d’altres materials: – 50 mg. per a parquet convencional

– 30 mg. per a parquet d’altes prestacions

– 25 mg per vernís de parquet

– Sobre superfícies anivellades i dures. Seguir “Instruccions d’instal·lació”.

– Aigua corrent i productes de neteja convencionals. – No usar productes corrosius (amoníac, salfumant, etc.)

– Dos anys per defecte de fabricació.

Mesures: 33,33 x 33,33 cm.

Gruix: 10 mm.

Ideal para:
Gimnasos:
Escoles bressol, escoles, ludoteques:  
Escenaris, exposicions:  

Colors:

Colors per RAL a partir de 200m2 de fabricació. Possibilitat d’introduir logotip a partir de 100m2. (Consultar disponibilitat).