Paviment de cautxú aïllant 50.000 volts:

Paviment de cautxú del tipus estriat aïllant dielèctric dissenyat per a llocs de treball en els quals sigui necessari aïllar l’operari del corrent elèctric.

La capacitat d’aïllament és de 50.000 volts (Norma VDE303).

Rotllos: 10×1 mts.
Espessor: 5 mm.
Color: Gris