Tots els peluts per entrades DEGOM® són molt fàcils de netejar i tenen sempre una presentació impecable gràcies a la seva facilitat de neteja per qualsevol mitjà convencional: com aigua o aspirador. Són de gran durabilitat i qualitat de tots els peluts.

Els presentem tot tipus de pelut limpiabarros per entrades on totes les partícules (pols, fang, sorra, neu, etc.) s’emmagatzemen en el fons-safata o estora i fora de la vista.

Es tallen o es poden fabricar a la mesura desitjada i poden encastar-se en fosses ja existents per a ubicació de limpiabarros.

Catifes i Pelfuts de tot tipus:

Estora Metálicos

Catifes amb Logos