PLAQUES CAUTXÚ ALVEOLAR

Modelats de cautxú en pur, aguanten les més dures temperatures i ritmes de treball.

Per a zones de gran trànsit.

Amb fons obert o tancat, per a entrades exterior / interior.

Permet un fàcil desmuntatge i neteja.

Són de gran robustesa, insonoritzen el soroll i esmorteeixen els cops.

Accessoris: Connectors entre plaques

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PLAQUES ALVEOLAR:

Caracerísticas Norma de ensayo
Densitat: 1,17 ± 0,04
Pes: ± 16 Kg
Duresa: 60 ± 3 Shore A
Allargament Ruptura: 250% (DIN 53504)
Temperatures resistència: -25º / +80º C
Inflamabilitat: Difícilment inflamable (NEN 33383 Classe 2)
Acció de l’Aigua: Augment de pes màx. 3%
Resistència elèctrica:  11,74 VDE 0303/2
Resistència ús (Abrasió): Máx. 350 mm. (DIN 53481)
Estabilitat dimensional: Excel·lent
Neteja del producte: Només aigua
Composició: Cautxú pur SBR

CATIFA CAUTXÚ ALVEOLAR:

Són catifes ideals per a cuines o barres de bar. COLOR: Negre

Mesura: 150 x 90 cm. en 14 mm. aprox

LLOSETES CAUTXÚ CLIC-MAT:

Mòduls de fons obert de cautxú adaptats a qualsevol superfície. Són catifes ideals per a cuines, barres de bar, vaixells o zones de treball, com catifes antifatiga.

COLOR: Negre

Mesures: 90 x 90 cm. aprox.
Gruix: 14 mm.

Perfecta solució per a substitució de enreixats de fusta. Facilitat i rapidesa en la instal·lació i desmuntatge. Ideal zones humides.

LLOSETES CAUTXÚ CLIC TOP:

Mòduls de cautxú llisos tancats adaptats a qualsevol superfície. Solució ideal per a cuines, barres de bar o zones de treball, com catifa antifatiga.

COLOR: Negre

Mesures: 90 x 90 cm. aprox.
Gruix: 14 mm.

APLICACIONS:

PER A CUINES, BARRES DE BAR, FRIGORÍFICS, …

Són higièniques i imputrescibles: La duresa i imputrescencia permeten suportar el continu atac de petroli, olis i greixos, en cuines, barres de bar, escorxadors, frigorífics. Ideal zones humides.

PER LLOCS o ZONES DE NEU:

Antilliscant, antiderrapant i resistent allà on els sòls estan freqüentment coberts d’aigua, fang o neu, és essencial un revestiment.

Extraordinària resistència a la corrosió per ambients marins. Idoneïtat per equipar: ponts, alerons, timoneries, cobertes, vores i passadissos, etc.

Aïllament electro-tèrmic.

El relleu del dors, amb els seus punts de suport, permet l’evacuació de líquids per la part inferior. No s’ondulen i romanen sempre planes. Són reemplaçables. Gran solidesa al desgast, permetent un caminar silenciós i descansat.

Ideal per diferents llocs de treball (cadenes de muntatge, …) ja que eviten la fatiga a les persones obligades a romandre freqüentment sobre elles: Catifes ANTIFATIGA.

Facilitat i rapidesa en la instal·lació i desmuntatge. Són mòduls adaptats a qualsevol superfície; perfecta solució per a substitució de enreixats de fusta.